Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas

Bet kuri organizacija (UAB, AB) ar individuali įmonė nuo bendrovės registracijos momento privalo pateikti Valstybinei Mokesčių Inspekcijai, Registrų Centrui ir statistinėms įstaigoms griežtai nustatytais terminais metinę finansinę atskaitomybę.

Šis reikalavimas taip pat taikomas organizacijoms ir individualiems verslininkams, kurie dėl kokių nors priežasčių per ataskaitinį laikotarpį nevykdė finansinės ir ekonominės veiklos, nesumokėjo ar nepriskaitė atlyginimų.

EASY OPEN GROUP specialistai uždarant metus atliks šiuos veiksmus:

  • Suderins likučius su pirkėjais bei tiekėjais,
  • Suderins likučius su VMI, SODRĄ,
  • Suderins metinius rezultatus su kliento vadovybę;
  • Paruoš akcininkų susirinkimo protokolus metiniams rezultatams patvirtinti;
  • Pateiks balansus, pelno nuostolio ataskaitas, pagal poreikį pinigų srautų ataskaitas klientams,
  • Teiks ataskaitas pagal IFRS/US GAAP standartus;
  • Deklaruos metinę finansinę atskaitomybę VMI bei Registrų centro sistemose.

Mes siūlome Jums negaišti laiko studijuojant visus šiuos reikalavimus ir niuansus ir užsisakykite paslaugą, kad EASY OPEN GROUP parengtų reikiamą ataskaitų rinkinį.