Personalo apskaita

Bet kuri organizacija, nepriklausomai nuo teisinės formos, privalo atlikti personalo apskaitą (personalo įrašai) pagal nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktų normas.

Bet kurioje organizacijoje, kurioje yra pasamdyti darbuotojai (bent vienas - generalinis direktorius), jie yra samdomi ir atleidžiami iš darbo, yra galimos padėties pasikeitimai, vykimai į komandiruotes, atostogas ar nedarbingumas. Kiekvienas iš šių įvykių turi būti tinkamai atspindėtas personalo įrašuose, todėl būtina parengti dokumentus ir instrukcijas, sudaryti darbo sutartis, papildomus susitarimus, kelionės lapus, knygų ir asmeninių kortelių užrašus, registruoti įvykius žurnaluose ir kt.

Mažose kompanijose buhalteriai ar universalus personalo darbuotojas (personalo specialistas) dažnai yra atsakingi už šios funkcijos vykdymą, susijusią su įdarbinimu ir personalo įrašais; Vidutinėse įmonėse paprastai yra skiriami personalo inspektoriai, o didelėse organizacijose yra sukurtos personalo duomenų tvarkymo specialistų tarnybos.

Ne paslaptis, kad buhalteriai, kuriems priskiriama personalo apskaitos tvarkymo funkcija, mano, kad šių pareigų vykdymas yra našta, ir dažnai tvarko personalo įrašus neatsakingai, taip pat dėl nepakankamų darbo teisės žinių.

Jei jūsų organizacija neturi etatinio personalo specialisto, galite perduoti visą būtiną operacijų sąrašą EASY OPEN GROUP ekspertams, kurie galės užtikrinti efektyviausią įmonės personalo apskaitos tvarkymą.

Personalo apskaita susideda iš:

  • Paruošiame klientams pagal poreikį reikalingas sutartis, įsakymus, prašymus;
  • Suvedame žurnalus bei registrus susijusius su personalo apskaitą;
  • Teikiame ataskaitas pagal Lietuvos ir tarptautinius standartus IFRS/US GAAP;
  • Paruošiame atlyginimų išmokėjimus Internetiniame banke;
  • Paruošiame ir išsiunčiame algos lapelius (pagal poreikį apsaugotus slaptažodžiu)

EASY OPEN GROUP specialistai visapusiškai palaiko bei padeda Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo metu.