Fiskalinis agentas / mokesčių grąžinimas

Fiskalinio agento paslauga skirta verslui, veikiančiam Europos Sąjungoje ar už jos ribų ir turinčiam prievolę tapti PVM mokėtoju Lietuvos teritorijoje.

Kitoje ES valstybėje narėje įsikūrę apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojais Lietuvoje gali užsiregistruoti tiek patys, tiek per fiskalinį agentą.

Užsienio asmenys, įsikūrę už Europos Bendrijos teritorijos ribų, privalo registruotis per Lietuvoje turimą padalinį, o jeigu tokio nėra – per Lietuvoje paskirtą fiskalinį agentą.

EASY OPEN GROUP specialistai turi ilgalaikę patirtį, tarpininkaujant klientui:

  • Užsienio įmonei registruoti LR mokesčių mokėtoju;
  • Užsienio įmonei registruoti PVM mokėtoju;
  • Mokesčių sugrąžinimas;

Atstovavimas Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje.